BRANŞLAR

Halter

Halter haberlerine bakmak için tıklayınız.

Bir spor çeşididir. Esası ağırlık kaldırmaya dayanır. Kaldırılacak ağırlıklar madeni bir sopanın iki ucuna tutturulmuş disklerden ibarettir. Boksör ve güreşçiler gibi halterciler de kilolarına göre sınıflanırlar. Bu sınıflar: Horoz, tüy, hafif, orta, yarı ağır, hafif ağır ve ağır sıklettir. Her ağırlıktaki halterciler üç bölümde yarışırlar. Bu üç bolüm: Muntazama, koparma, omuzlama ve silkme ‘dir. Bunların üçünün toplamına «Olimpik toplam» denir.

Halter, çok eski bir spordur. Milat'tan önceki Olimpiyatların programında halterin de bulunduğu bilinmektedir. .Yalnız o zamanki halter müsabakaları sadece ağırlık kaldırmadan ibaret değildi. Genel olarak ağır bir taş kaldırılır, sonra da belirli bir yere kadar taşınırdı. Halter 1896 Olimpiyatlarından beri bütün Olimpiyatlarda yer almaktadır. Birçok milletin bağlı olduğu Milletlerarası Haltercilik ve beden Eğitimi Federasyonu (F.İ.H.C.) tarafından yarışmalar hakkında karar alınır. Halterde yalnız amatör lisans tanınmıştır. Atlet sadece Halter Federasyonunun yönetmeliği altında düzenlenmiş bir yarışmaya katılabilir.

Halter müsabakaları, eni ve boyu 4 m, yüksekliği 10 cm olan tahtadan bir ring üzerinde yapılır. Halter yarışmalarında gaye, sporcunun yerde bulunan ağırlığı tek veya iki kolla baştan yukarı kaldırmasıdır. Hareketleri; baskılama (yerden kesme), koparma, omuzlama ve silkme (atma)dir. Sporcunun her harekete göre seçtiği ağırlık için üç deneme hakkı vardır.

Müsabakaları, biri ring amiri olan üç hakem ile, beş kişiden müteşekkil bir jüri ve bir spiker ile, sekreter idare eder. Haltere takılan ağırlıklar demir levha şeklindedir ve bu ağırlıklar 2,5 kg ve katlarıdır. Yarışmalara katılacak ekiplerin her ağırlık sınıfından birer halterciden meydana gelmesi ve ekibin azami ağırlığının (7 halterci için) 550 kilogramı geçmemesi lazımdır.

Halterciler kısa kollu bir fanila, şort, atlet suspansuarı veya tek parçalı bir mayo giyerler. Ayakkabılarının ökceleri ise 4 santimetreden yüksek olamaz. Eğer halterci kemer takarsa kemerin kalınlığı 10 santimetreyi geçemez. Halterciler müsabakalardan 1 saat 15 dakika önce tartılırlar. Tartı esnasında o katagori için tayin edilmiş bütün hakemlerin orada bulunması lazımdır.