BRANŞLAR

İzcilik

İzcilik haberlerine bakmak için tıklayınız.

İzcilik din, dil, ırk, ayırımı gözetmeksizin, herkesin katılabileceği, siyasi olmayan, eğitim amaçlı ve üniformalı bir gençlik hareketidir.

İzcilik, çocuk ve gençleri, ruhsal, zihinsel, bedensel ve ahlaki açıdan geliştirmeyi hedef almış, kendine güvenen, sağlıklı, zeki, cesur, vatansever ve insancıl bireyler yetiştiren programlı bir faaliyettir.

İzcilik, doğayı korumayı ve geliştirmeyi, tüm dünyada barışı ve huzuru sağlamayı kendisine ilke edinmiş sosyal bir etkinliktir.

Yurdumuzda izcilik ile ilgili ilk haberler 1908 yıllından itibaren duyulmaya başlamıştır. 1910 yılında SAY ve TETEBBU adlı dergide Ragıp Nurettin EGE, izcilikle ilgili yazılar yayınlanmıştır. Yurdumuzda izciliğin ilk uygulayıcıları Galatasaray Lisesi beden eğitimi öğretmenleri Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşler, Manastır Öğretmen Okulu Müdürü Ethem Nejat Bey ve İttihat Mektebi Müdürü Nafi Atıf KANSU’dur.

İzciliğin ilk gelişi ile teşkilatlanması arasında geçen süre dikkate alındığında ilk çalışmaların Edirne’de askere hazırlık amacı ile başladığı, İstanbul Galatasaray Lisesinde ise Ahmet ve Abdurrahman ROBENSON kardeşlerin keşşaflık eğitimine ağırlık verdiği, daha sonra İstanbul Erkek ve Darüşşafaka Liselerinde sistemli izcilik çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.

İzciliğin duraksadığı Balkan Savaşı sonrasında Belçikalı uzman Harold PARFITT 1912 yılında izcilik teşkilatlanmasını sağlamak üzere ülkemize davet edilir. İlk kurulan “Keşşaflık Cemiyeti İzci Ocağı” Harbiye Nezaretine yani şimdiki adı ile Milli Savunma Bakanlığına bağlanır.

Cumhuriyetle birlikte izcilik çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığına, 1969 yılı itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlandı. 9 Kasım 1942 yılında ilk resmi talimat yayınlandı.1 Aralık 1950 tarihinde Dünya İzcilik Teşkilatına üyeliğimiz kabul edildi. Türkiye İzciler Birliği 5 Eylül 1955 tarihinde kuruldu ve 1980 yılına kadar etkin çalışmalarda bulundu.1987 yılında Türk kız izcileri Dünya Kız İzci Teşkilatına üye oldu. 1983 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıklarının birleştirilmesi ile kurulan “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı” döneminde de izcilik çalışmaları farklı bir boyut kazandı. 1989 yılında her iki bakanlığın ayrılması ile izcilik ‘Milli Eğitim’ ve ‘Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ teşkilatlarında ayrı ayrı yürütülmeye başladı. MEB okul içindeki çalışmalarını yaparken Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde 1991 yılında Türkiye İzcilik Federasyonu kuruldu. Dünya İzcilik Teşkilatları bu gelişmeler üzerine Türkiye’de izcilik yapan tek teşkilat olarak Türkiye İzcilik Federasyonunu tanıdı. 2005 yılından itibaren Türkiye İzcilik Federasyonu çok hızlı bir gelişme gösterdi. Türkiye İzcilik Federasyonu 2006 yılında özerk bir teşkilat haline geldi.