13.02.2024

GENEL KURUL DUYURUSU

16. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

             Federasyonumuzun 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem ile 01.03.2024 tarihi saat 15.00'te ASKF Spor Merkezimizde(Yurt mahallesi 71303 Sokak No:1 Çukurova Adana) yapılmasına; 1. toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 2. toplantının aynı adreste 08.03.2024 tarih saat 15.00'te yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Divan Heyeti Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
 3. Tutanakların İmzası İçin Divana Yetki Verilmesi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunması ve İbrası
 5. Denetim Kurulu Faaliyet Raporları Okunması ve İbrası
 6. Tahmini Bütçenin Okunması, İbrası
 7. Federasyon Kurullarına Kamu Görevlisi Olmayan Üyelerin Harcırah ve Huzur Hakkı İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 8. 7405 Sayılı Kanunun 20. Maddesine Göre Yönetim Kuruluna Borçlanma ve Gelir ile Alacaklarını Devretme Yetkisi Verilmesi
 9. Tesisler Kurma, Ücretli Personel Çalıştırma, Maaş vb. Giderleri Karşılama veya Personellerin İş Akdine Son Vermek İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 10. Üye Giriş Ücreti ve Yıllık Aidat Belirleme İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 11. Federasyon Gelirleri İçin Ücret Belirleme Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi
 12. Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirketler Kurma Yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi
 13. Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Gereklilikleri Hakkında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi
 14. Yeni Yönetim, Denetim, Disiplin, Onur Kurulu ve TASKK Delegelerinin Seçimleri
 15. Dilek ve Temenniler
 16. Kapanış

                         

       Üye Kulüplerimize ve Delegelerimize Duyurulur.       

                                                                                     

                                     ADANA AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU